Politică de confidențialitate

Cine suntem

Adresa sitului web este: https://www.urbansa.ro.

Urban SA are sediul în București, str. Munților nr.2 cod fiscal RO7203606, email: office@urbansa.ro si este reprezentată legal de Mihaela Ilie,  Administrator Special.

Urban SA prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sitului, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata privata fiind garantate.

1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, sunt prelucrate in scopul executarii Contractului, respectiv pentru prestarea serviciilor, facturare si incasarea valorii serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, si alte prelucrari limitate necesare strict pentru buna desfasurare a relatiei contractuale. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator pot fi dezvaluite, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, numai in temeiul dispozitiilor legale in vigoare, avand in vedere specificul activitatii societatii noastre.

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Utilizator (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de URBAN SA cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare, opozitie si stergere, in urmatoarele scopuri: marketing, efectuarea de comunicari comerciale pentru produsele si serviciile URBAN SA.

1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele cu caracter personal cu functie de identificare generala furnizate, respectiv codul numeric personal, precum si nume, prenume si adresa persoanei care incheie Contractul sunt prelucrate, pe perioada de valabilitate a Contractului, precum si ulterior inchiererii relatiei contractuale, limitativ la termenele prevazute de lege. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale URBAN SA, pentru realizarea scopului prelucrarii mentionat mai sus, respectiv numai cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.

1.4. Drepturile persoanelor vizate/utilizatorilor: Conform Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre URBAN SA – pe adresa de mail: dpo@urbansa.ro solicitarea sau printr-o cerere scrisa adresata Responsabilului cu Protectia Datelor, datata si semnata.

1.5. Perioada de Stocare: Datele furnizate de utilizator in scopul derularii contractelor, nu vor excede termenul legal de pastrare al documentelor, respectiv 10 ani, conform dispozitiilor legale in materie.

Utilizatorul declara ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre URBAN SA la data incheierii contractului constituie elemente determinante pentru incheierea acestuia, exprimandu-si in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru scopul declarat. In cazul in care, pe durata derularii contractului, Utilizatorul isi manifesta dreptul de opozitie pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate, URBAN SA este indreptatita sa considere Contractul de drept reziliat, fara drept de compensatie sau despagubiri pentru Utilizator, cu solicitarea despagubirilor pentru incetare prematura prevazute de Contract.

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Cu cine partajăm datele tale

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea­ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

 • Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:
  1. dreptul la informare și acces;
  2. dreptul de  intervenție asupra datelor;
  3. dreptul la rectificare;
  4. dreptul la ștergerea datelor;
  5. dreptul la restricționarea prelucrarii;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
  8. dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere  (www.dataprotection.ro).

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informațiile tale de contact

Ne poti contacta oricand la adresa de email dpo@urbansa.ro sau la sediul firmei noastre din strada Muntilor, nr 2, Bucuresti.

Informații suplimentare

Ce date prelucram?

Datele pe care noi le prelucram sunt Datele pe care in mod voluntar ni le trasmiti prin intermediul formularului de contact si prin formularul de la comentariile de pe site Numele si prenumele precum si adresa de email – cand completezi formularul de contact sau cand adaugi un comentariu la un articol. Ne sunt utile pentru ca numai asa putem sa iti raspundem solicitarilor si de asemenea, in cazul comentariilor pe blog, te anuntam cand apar alte comentarii la postarile adaugate de tine. Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu websitul nostru: Adresa IP – Atunci cand viziteti situl nostru, adresa de ip este inregistrata. INSA noi NU folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosita in alte scopuri. Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

Temeiul legal al prelucrarii

Datele pe care ni le oferi voluntar ( adica cele pe care le trimiti prin completarea și trimiterea formularului de contact sau prin trimiterea unui email direct catre adresa noastra de email, temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). În privința datelor pe care ni oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare. Consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim. În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Care este scopul prelucrarii?

In primul rand, colectam datele pe care in mod voluntar ni le transmiti pentru a comunica cu tine, adica pentru pentru  a-ți răspunde la întrebări și solicitări. Putem sa folosim datele tale în scop de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil. Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau ne poti solicita si prin email acest lucru. Daca ne-ai trimis datele tale pentru a fi contactat in scopuri de business, folosim datele tale pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract. Alte scopuri pentru care prelucram datele tale sunt: -pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; -pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

Cum îți protejăm datele

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

Iso 27001 – Securitatea Informatiei

De la care părți terțe primim date

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi: Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii; Informațiile oferite de tine, ce conțin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relațiile de munca sau pentru comunicari colerciale sau raspunsuri la solicitarile trimise de tine, iar in cazul unor solicitari legitime, vor fi transmise către autoritatile statului:

 1. Inspectoratul Teritorial de Munca,
 2. Agenția pentru ocuparea Forțelor de Muncă,
 3. Autorități Judecătorești

Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.