Acte necesare pentru incheierea contractelor

Actele necesare pentru incheierea contractelor pentru persoane fizice sunt:

– receptie terminare lucrari/ contract vanzare- cumparare/donatie/mostenire/alte cazuri

– Cartea de Identitate (pentru a putea verifica datele, nu se retine copie)

Acte necesare incheiere contract pentru persoane juridice:

– CUI

– Certificat constatator

– contractul de inchiriere/ proprietate spatiu

– persoana imputernicita

– stampila

Acte necesare incheiere contract pentru asociatii proprietari/locatari:

– cod fiscal

– hotarare judecatoreasca  infiintare asociatie

– lista intretinere

– stampila

– persoana imputernicita

Acte necesare incheiere contract pentru autorizatia de construire:

-certificat de urbanism

– CI/CUI, dupa caz

Toate actele de mai sus sunt necesare in copie.